Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

OGŁOSZENIE O NABORZE KONKURSOWYM NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SPECJALISTY

OGŁOSZENIE O NABORZE KONKURSOWYM NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dorota Fidyk

Aleksandra Patora

mgr Dorota Zając - koordynator Zespołu Pracowni Informacji Pedagogicznej i Organizacj Dydaktyki
mgr inż Magdalena Murowaniecka,
mgr Anna Pilichowska,
mgr Sławomir Skonieczka;

 
1 do 10 z 17