Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Dorota Fidyk

Aleksandra Patora

mgr Dorota Zając - koordynator Zespołu Pracowni Informacji Pedagogicznej i Organizacj Dydaktyki
mgr inż Magdalena Murowaniecka,
mgr Anna Pilichowska,
mgr Sławomir Skonieczka;